Reglamentos

Reglamentos

 

Disposiciones generales 

 1. Este Reglamento define las reglas para el uso de la tienda en línea disponible en www.partypal.pl
 2. Hurtownia internetowa Party Pal prowadzona jest przez firmę: 

  Tentu Global Sp. z o.o.
  ul. Hoża 86/410
  00-682 Varsovia
  Número de identificación fiscal: 9542843231
  Región: 522645313

 3. Partypal.pl realiza ventas al por mayor de productos.
 4. El uso de la Plataforma de Internet es posible con la ayuda de equipos informáticos (dispositivos móviles) con acceso a Internet, a través de un navegador web.
 5. Los precios indicados en la Tienda están expresados ​​en zlotys polacos y son precios netos, sin incluir el IVA. Los precios no incluyen los costos de entrega de los Bienes.

 

Contacta con la Tienda

 

 1. Dirección del vendedor: ul. Aleja Krakowska 1a, 05-552, Wola Mrokowska
 2. Dirección de correo electrónico del vendedor: shop@partypal.pl
 3. Número de teléfono del vendedor: +48 516 106 398
 4. El cliente podrá comunicarse con el Vendedor a través de las direcciones y teléfonos previstos en el presente reglamento.

 

Zamówienia

 

 1. Mínimo logístico - primer pedido min. 500 zlotys. red.
 2. Es posible realizar pedidos de productos en el surtido de la Tienda después de crear una Cuenta.
 3. El contenido del almacén en línea partypal.pl no constituye una oferta en el sentido del Código Civil del 23 de abril de 1964 y, por lo tanto, realizar un pedido por parte del Comprador no significa la conclusión inmediata del contrato. Al completar el formulario de pedido, el Comprador presenta una oferta para comprar un producto específico.
 4. El Vendedor se compromete, en virtud del Acuerdo, celebrado de la manera antes mencionada, a ejecutar el Pedido de conformidad con el contenido aceptado por el Vendedor.
 5. El contrato se concluye cuando el Comprador recibe la declaración del Vendedor de aceptación del Pedido realizado por el Comprador.
 6. Al realizar un pedido, usted acepta las disposiciones del Reglamento.

   

  Realizacja zamówienia, metody dostawy oraz płatności

   

  1. Los productos solicitados se envían a través de una empresa de mensajería. El vendedor no es responsable de la forma y entrega oportuna de los productos por parte de la empresa de mensajería.
  2. El cliente puede utilizar los siguientes métodos de entrega:
  • Entrega por mensajería
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia
       3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność za pobraniem u kuriera
  • Płatność gotówką w momencie odbioru osobistego towaru
  • Za pomocą platformy płatniczej-link do płatności:
        Visa
        Visa Electron
        MasterCard
        MasterCard Electrónica
        Maestro

    

   1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
   2. La información detallada sobre los métodos de envío y los métodos de pago se puede encontrar en el sitio web de la tienda en la pestaña "Gastos de envío y pago".
   3. W przypadku konieczności zwrotu środków Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

    

   Retiro del contrato

    
   1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący  wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
   3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie w punkcie Kontakt ze sklepem, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący odeśle przedmioty przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   5. Zwrot dokonywany jest na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedawcę.
   6. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą którym przysługują prawa konsumenckie.

     

   Quejas

    

   1. Todos los productos ofrecidos por el Vendedor son completamente nuevos, libres de defectos físicos y legales.
   2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Kupujący ma prawo do reklamacji oraz do reklamacji z tytułu rękojmi w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym
   3. Las reclamaciones deben comunicarse, hasta 1 mes a partir de la fecha de recepción de la mercancía, por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: tienda@partypal.pl
   4. La denuncia debe incluir lo siguiente:
   • Nombre y apellido
   • datos de la empresa (nombre, dirección, número de identificación fiscal)
   • correo electrónico, número de teléfono
   • número de pedido/factura
   • fecha de recepción del pedido
   • símbolo y cantidad de los bienes anunciados
   • una descripción detallada del defecto de la mercancía con documentación fotográfica

        5.Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach     określonych w Kodeksie Cywilnym: 
   • Enviar una declaración de reducción de precio
   • Przy wadzie istotnej- złożyć odstąpienie od umowy
   • Demanda cambiar el artículo por uno sin defectos
   • Solicitar la eliminación del defecto
   6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O wyniku reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
   7. Koszt wysyłki reklamowanego towaru, po uzgodnieniu jej konieczności ze Sprzedawcą, ponosi Kupujący. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, koszt ten zostanie zwrócony Kupującemu.
   8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Aleja Krakowska 1a, 05-552 Wola Mrokowska z dopiskiem "Reklamacje".
   9. Odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wykończeniu itd. dopuszczalne w handlu i/lub technicznie nieuniknione, nie stanowią uzasadnionego powodu do złożenia reklamacji.

     

     Datos personales en la tienda online

     

    1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
    2. Los datos personales de los clientes recopilados por el administrador a través de la Tienda en línea se recopilan para implementar el Acuerdo de venta y, si el Cliente está de acuerdo, también con fines de marketing.
    3. Los destinatarios de los datos personales de los Clientes de la Tienda Online pueden ser:
    4. En el caso de un Cliente que utilice el método de envío por mensajería en la Tienda en línea, el Administrador proporciona los datos personales recopilados del Cliente al transportista o intermediario seleccionado que realiza el envío a pedido del Administrador.
    5. El cliente tiene derecho a acceder a sus datos y corregirlos.
    6. El suministro de datos personales es voluntario, pero no proporcionar los datos personales indicados en el Reglamento necesarios para celebrar un Acuerdo de venta da como resultado la imposibilidad de concluir este contrato.

     

     Disposiciones finales

    1. Los acuerdos celebrados a través de la Tienda en línea se celebran en polaco
    2. El Vendedor se reserva el derecho de modificar el Reglamento por razones importantes, es decir: cambios en la ley, cambios en los métodos de pago y entrega, en la medida en que estos cambios afecten la implementación de las disposiciones de este Reglamento. El Vendedor informará al Cliente sobre cada cambio con al menos 7 días de antelación.
    3. El Vendedor se reserva el derecho a:
    • retiro de productos individuales de la Plataforma de Internet
    • cambios de precios de productos en la Plataforma de Internet
    • introducción de nuevos productos a la plataforma de Internet
    4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.